Loading...

Zrównoważone budownictwo i zrównoważone materiały budowlane

Luboń mieszkanie w stanie deweloperskim na sprzedaż Luboń Deweloper Luboń, domy i mieszkania w Luboniu https://alfapanel-plytawarstwowa.com/pl/c/PLYTA-WARSTWOWA-SCIENNA/167 Jandach buduje domy szeregowe Dąbrówka na kredyt

Termin „zrównoważony rozwój” robi współcześnie furorę. Z powodzeniem zastąpił słowa „ekologiczny”, czy „zielony”, które przez zbytnią nadmierność ich wykorzystywania straciły na znaczeniu. Czy zrównoważony rozwój czeka podobny koniec? Oby nie, bo to termin prestiżowy (jeszcze!). Współcześnie coraz częściej możemy usłyszeć również o zrównoważonym budownictwie. Czym ono jest, czym się charakteryzuje i które materiały budowlane doskonale wpisują się w nową ideologię?

Czym jest zrównoważony rozwój?

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska zrównoważony rozwój definiuje jak rozwój społeczno-gospodarczy, podczas którego dochodzi do procesu integrowania działań gospodarczych, społecznych i politycznych, z jednoczesnym zachowaniem równowagi w przyrodzie oraz trwałości procesów, które zachodzą w przyrodzie, w celu zaspokajania potrzeb obecnych, jak i przyszłych pokoleń obywateli.

Zrównoważony rozwój w budownictwie rozumiany jest jako środowiskowo odpowiedzialne i racjonalne realizacje inwestycji budowlanych, jak również właściwe i uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie bogactwa naturalnego oraz energii, w celu dokonywania produkcji materiałów budowlanych.

Zrównoważone inwestycje

Zrównoważone inwestycje są ukierunkowywane na znacznym obniżaniu zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplnych. Niezwykle ważna w zrównoważonych inwestycjach jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto ten rodzaj budownictwa ma na celu także wdrożenie technologii i procesów produkcyjnych, które są przyjazne dla środowiska. Zrównoważone inwestycja łączą w sobie kilka aspektów.

Jednym z nich jest aspekt ekonomicznym, za którym stoi przede wszystkim zmniejszenie kosztów związanych nie tylko z samym wytworzeniem budynku, ale również jego eksploatacją, a nawet wyburzeniem. Kolejny niezwykle ważny aspekt to aspekt środowiskowy, który odnosi się przede wszystkim do ograniczenia zużycia energii, surowców oraz wody, jak również ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, czy emisji gazów cieplnych. Ostatni aspekt to aspekt społeczny, w którego koncepcję wpisuje się dbałość o bezpieczeństwo, komfort i zdrowie społeczeństwa.

Zrównoważone materiały budowlane

Abyśmy mogli mówić o zrównoważonych inwestycjach nie wystarczą do tego wyłącznie odpowiednie koncepcje i plany. Niezwykle ważna jest również realizacja inwestycji, która powinna odbywać się przy użyciu odpowiednich materiałów budowlanych.

Materiały odpowiednie do realizacji zrównoważonych inwestycji również powinny być zrównoważone. Jakie materiały możemy za takie uznać? Ocena zrównoważonych materiałów budowlanych odbywa się nie tylko na podstawie deklarowanego przez producenta składu (im bardziej ekologiczny, tym lepszy). Niezwykle ważna jest również certyfikacja wyrobów, podczas której dochodzi do oceny m.in. trwałości (im dłuższa tym lepsza), sposobu pozyskiwania materiałów, wpływu na jakość powietrza wewnętrznego, sposobu pakowania, braku powstawania odpadów zarówno w procesie wydobycia materiałów, jak również podczas ich produkcji oraz podczas wykorzystywania materiałów na budowie, dostępności (najwyżej punktowane są produkty regionalne, które ograniczają kosztowny transport), łatwości utylizacji, sposobów użycia (im prostszy, tym lepszy), czy wpływu na użytkowników.