Loading...

Zasady przy ochronie roślin

rozcieńczalniki do farb Profitechnik

Jak w każdym zakładzie pracy, tak też w sadzie czy w gospodarstwie rolnym obowiązują zasady BHP i higiena pracy. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu środków ochrony roślin. Obok wszelkich norm i limitów jakie trzeba przestrzegać jest szereg zasad bezpieczeństwa.

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób nie stanowiący zagrożenia dla innych ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska. Mieszanie bądź odmierzanie substancji powinno odbywać się w specjalnie przystosowanych do tego miejscach, a przenoszone chemikalia w odpowiednich i szczelnych pojemnikach aby zapobiec ich działaniu na obszary niepożądane. Kolejną kluczowa sprawa to odzież ochronna osób mających styczność ze środkami.

Cały sprzęt do stosowania substancji musi być sprawny i regularnie kontrolowany. Ważne także aby osoby mające wykonujące czynności związane ze środkami ochrony roślin miały odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. Kluczowe jest także mycie naczyń, pojemników, mieszadeł i całego sprzętu do oprysków.