Kategoria: Przemysł

Koagulacja

Koagulacja to proces bardzo często wykorzystywany do oczyszczania wody. Metodę tę stosuje się najczęściej do oczyszczania wód powierzchniowych, jednak czasami jest ona stosowana także

Dezynfekcja

Dezynfekcja, inaczej zwana też odkażaniem, jest jedną z podstawowych metod oczyszczania wody. Proces ten ma za zadanie zniszczyć wszelkie drobnoustroje, które zanieczyszczają

Odżelazianie wody

Odżelazianie wody, czyli jej uzdatnianie do picia to jedna z metod oczyszczania wody. Polega ona na usuwanie z wody związków żelaza, które występują w nadmiarze. Usuwanie to polega na wtrącaniu tychże związków z cieczy. Sam

Membranowe metody oczyszczania wody

Membranowe metody oczyszczania wody są wykorzystywane najczęściej do odsalania wód oraz do produkowania tzw. wody ultraczystej. Jedną z popularniejszych technik membranowych, jakie są obecnie

Miastotwórcza funkcja przemysłu

Gospodarczy rozwój przyjmuje wiele postaci i może mieć silny związek z ekonomicznym statusem wielu milionów ludzi. Są państwa, gdzie możemy mówić o przemyśle narodowym,