Loading...

Kategoria: Przemysł

Category:

Koagulacja

Koagulacja to proces bardzo często wykorzystywany do oczyszczania wody. Metodę tę stosuje się najczęściej do oczyszczania wód powierzchniowych, jednak czasami jest ona stosowana także

Posted On :
Category:

Dezynfekcja

Dezynfekcja, inaczej zwana też odkażaniem, jest jedną z podstawowych metod oczyszczania wody. Proces ten ma za zadanie zniszczyć wszelkie drobnoustroje, które zanieczyszczają

Posted On :
Category:

Odżelazianie wody

Odżelazianie wody, czyli jej uzdatnianie do picia to jedna z metod oczyszczania wody. Polega ona na usuwanie z wody związków żelaza, które występują w nadmiarze. Usuwanie to polega na wtrącaniu Czytaj dalej

Posted On :