Kategoria: Przemysł

Zasady przy ochronie roślin

Jak w każdym zakładzie pracy, tak też w sadzie czy w gospodarstwie rolnym obowiązują zasady BHP i higiena pracy. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu środków ochrony roślin. Obok

Odzież w pracy

Jedną z bardziej istotnych zasad w pracy, szczególnie w niebezpiecznych warunkach jest przestrzeganie przepisów dotyczących ubioru ochronnego zgodnie z zasadami BHP. W zależności od branży i stopnia

Rola służb BHP

Służby BHP w zakładzie pracy to organ doradczy i kontrolujący przestrzeganie zasad. Mają one za zadanie wspierać pracodawcę. Nie są jednak odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa i higieny

Paląca sprawa

Jednym z bardziej charakterystycznych profesji jest zawód strażaka. Często podobnie jak dzieci kojarzymy strażaków z czerwonymi wozami, długą rurą do zjeżdżania w remizie czy specyficznym sygnałem dźwiękowym

Rodzaje urazów

Zgodnie z procedurami BHP przy różnego rodzaju urazach należy postępować dokładnie dopasowując działania. Udzielając pomocy poszkodowanemu postępuje się zachowując schematy odnoszące się do konkretnego