Loading...

Odżelazianie wody

Odżelazianie wody, czyli jej uzdatnianie do picia to jedna z metod oczyszczania wody. Polega ona na usuwanie z wody związków żelaza, które występują w nadmiarze.

Usuwanie to polega na wtrącaniu tychże związków z cieczy. Sam proces odżelaziania wody polega na tym, że rozpuszczone w wodzie związki żelaza przeprowadza się także w związki żelaza, jednak trudno rozpuszczalne.

Proces odżelaziania wody jest przeprowadzany w specjalnych urządzeniach, są to tak zwane odżelaziacze. W tych urządzeniach przeprowadza się napowietrzanie, a w kolejnym kroku, kiedy będzie już dokonana korekta odczynu, przeprowadza się proces filtracji wody na złożu.

Odżelazianie wody to bardzo popularny proces, jest też bardzo podobny do odmanganiania wody. Jak nazwa wskazuje ten drugi proces jest stosowany w celu usunięcia z wody nadmiaru związku manganu.

Sam proces wygląda bardzo podobnie, wykorzystuje się w nim także podobne urządzenia. Zarówno odżelazianie jak i odmanganianie wody są jednymi z popularniejszych metod uzdatnia wody.