Loading...

Membranowe metody oczyszczania wody

www.kpozpr.com.pl www.elastyczni.com.pl chwytaki do płyt

Membranowe metody oczyszczania wody są wykorzystywane najczęściej do odsalania wód oraz do produkowania tzw. wody ultraczystej. Jedną z popularniejszych technik membranowych, jakie są obecnie wykorzystywane, jest metoda odwróconej osmozy. Do metod tych należy także nanofiltracja, ultrafiltracja oraz elektrodializa. Z roku na rok membranowe metody oczyszczania wody stają się coraz popularniejsze.

Przypuszcza się nawet, że już w niedalekiej przyszłości metody te całkowicie wyprą inne z metod oczyszczania wód. Wszystkie metody membranowe działają w oparciu o podział składników. Podział ten jest przeprowadzany na specjalnej membranie, która umożliwia selekcję poszczególnych składników i oddziela mieszaniny. Podczas procesu membranowego na membranie znajduje się strumień zasilającego roztworu, który bywa określany jako nadawa. Nadawa ta ulega rozdziałowi i dzieli się na dwa elementy: koncentrat oraz strumień filtru.

Po zakończeniu procesu membranowego powstaje produkt, czyli permeat.