Loading...

Leczenie ambulatoryjne w sanatorium

http://centrumulanska.pl www.medgen.pl

Leczenie w sanatorium kojarzy się z kilkunastodniowymi wyjazdami. Nie każdy pacjent ma taką możliwość, jednak nie trzeba wówczas rezygnować z takiej formy leczenia. Alternatywą może się bowiem okazać leczenie ambulatoryjne. Polega to na tym, że pacjent udaje się do ośrodka jedynie w celu przeprowadzenia zabiegu.

Nie spędza w sanatorium całego dnia. Taki sposób leczenia również jest refundowany przez NFZ. Dodatkowo to pacjent może wskazać miejsce swojego pobytu. W ciągu jednego dnia pacjentowi wykonuje się nawet kilka zabiegów.

Uzyskanie skierowania na leczenie ambulatoryjne w sanatorium przebiega w podobny sposób, co tradycyjna forma leczenia. Pacjent musi bowiem uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W przypadku leczenia ambulatoryjnego, które odbywać się będzie poza miejscem zamieszkania, to pacjent pokrywa wszelkie wydatki związane z zakwaterowaniem czy wyżywieniem. Na leczenie ambulatoryjne może wyjechać również prywatnie.