Loading...

Koagulacja

http://medicalagency.pl/

Koagulacja to proces bardzo często wykorzystywany do oczyszczania wody. Metodę tę stosuje się najczęściej do oczyszczania wód powierzchniowych, jednak czasami jest ona stosowana także do oczyszczania wód podziemnych jak i infiltracyjnych. W efekcie zastosowania koagulacji jako metody oczyszczania wody dochodzi do usunięcia z zanieczyszczonej cieszy cząsteczek trudno opadających oraz cząsteczek koloidalnych, które wpływają na mętnienie wody. Koagulacja pomaga zatem uzyskać m.in. przeźroczystość wody.

Koagulacja polega na tym, że do zanieczyszczonej wody dodawany jest tzw. koagulant. Koagulantami mogą być sole glinu oraz sole żelaza. Sole te mają zdolność wiązania małych cząsteczek w większe, dzięki czemu nowo powstałe większe cząsteczki, o większej gęstości, szybciej opadają na dno i łatwiej jest je usunąć. Dzięki koagulacji można z wody usunąć także takie zanieczyszczenia, które mają pochodzenie organiczne. Może to być zatem celuloza, białka, skrobia oraz wszelkie barwniki organiczne.