Loading...

Kluczowe znaczenie produkcji

alfapanel-plytawarstwowa.com/pl/c/PLYTA-WARSTWOWA-POLIURETANOWA/162 rękawice dla elektryka

Wspomnieliśmy już, że przemysł jest obecnie fundamentem praktycznie każdej rozwiniętej gospodarki. Nie jest to zjawisko nowe, ponieważ szeroka ekspansja przemysłu rozpoczęła się już wiele lat temu wraz z rewolucją industrialną zapoczątkowaną przez kraje anglosaskie. Brytyjczycy jako pierwsi pokazali światu, że w oparciu o postęp techniczny oraz innowacyjność można diametralnie zwiększyć wydajność produkcji. Maszyny stopniowo zaczęły wyręczać ludzi, dzięki czemu systematycznie rozrastały się fabryki i manufaktury.

Rzecz jasna te procesy sprawiały, że zmieniały się miasta, w których przemysł rozwijał się najbardziej dynamicznie. Świetnym historycznym przykładem może być angielski Manchester, który swój rozkwit gospodarczy i demograficzny zawdzięcza w dużej mierze temu, iż stał się jednym z europejskich centrów przemysłu włókienniczego. Podobnie stało się z naszą polską Łodzią, która przez długi czas konkurowała o prym właśnie z tym zamożnym angielskim miastem. Tam, gdzie wytwarza się pokupne dobra, szanse na rozwój są zawsze największe.