Kluczowe znaczenie produkcji

Wspomnieliśmy już, że przemysł jest obecnie fundamentem praktycznie każdej rozwiniętej gospodarki. Nie jest to zjawisko nowe, ponieważ szeroka ekspansja przemysłu rozpoczęła się już wiele lat temu wraz z rewolucją industrialną zapoczątkowaną przez kraje anglosaskie. Brytyjczycy jako pierwsi pokazali światu, że w oparciu o postęp techniczny oraz innowacyjność można diametralnie zwiększyć wydajność produkcji. Maszyny stopniowo zaczęły wyręczać ludzi, dzięki czemu systematycznie rozrastały się fabryki i manufaktury.

Rzecz jasna te procesy sprawiały, że zmieniały się miasta, w których przemysł rozwijał się najbardziej dynamicznie. Świetnym historycznym przykładem może być angielski Manchester, który swój rozkwit gospodarczy i demograficzny zawdzięcza w dużej mierze temu, iż stał się jednym z europejskich centrów przemysłu włókienniczego. Podobnie stało się z naszą polską Łodzią, która przez długi czas konkurowała o prym właśnie z tym zamożnym angielskim miastem. Tam, gdzie wytwarza się pokupne dobra, szanse na rozwój są zawsze największe.