Loading...

Import a eksport

Każdy nie jeden raz zapewne słyszał zarówno o imporcie, jak eksporcie. Jeśli nie w szkole, to na pewno słuchając czy oglądając wiadomości o bieżącej sytuacji w kraju. Często jednak mamy problem z tym, by zdefiniować czym jest eksport, a czym import.

Z trudem przychodzi nam też wskazanie różnic pomiędzy nimi. Pojęcie „import” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie „in” oznacza – „do”, a „portare” – nieść. Istota importu sprowadza się do zakupu towarów lub usług od zagranicznych podmiotów po to, by następnie wykorzystać te towary i usługi na rynku krajowym.

Słowo „eksport” także pochodzi z języka łacińskiego, przy czym „ex” oznacza – „poza”. Eksportem nazywa się więc sprzedaż towarów i usług podmiotom zagranicznym. Gdy więc przedstawiciele odpowiednio umocowani przepisami prawnymi do reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej będą chcieli zakupić danego rodzaju towar od innego państwa, przykładowo Ukrainy, wówczas należy mówić o tym, że importujemy towary od naszego wschodniego sąsiada – wykonujemy tzw. import z ukrainy.