Loading...

Huta Szkła w Orzeszu

Oferujemy na śląsku skup złomu Knurów Wostal – skup surowców wtórnych i złomu Normi profitechnik

Historia hutnictwa w Orzeszu rozpoczyna się w 1719 roku, kiedy to powstała tam druga na Górnym Śląsku huta szkła. Ponad sto lat później na tamtejszym terenie działaly już trzy huty szkła, które zatrudniały łącznie 15 pracowników i wytwarzały rocznie 1455 płyt szkła. W 1875 r.

na terenie tamtejszej huty żelaza Maria uruchomiono Hutę Szkła. Została ona unowocześniona, a inne huty, nie mogąc konkurować z dużym i nowym zakładem zaczęły upadać. Wówczas w Orzeszu pozostała tylko jedna huta, którą cały czas modernizowano.

Kiedy w 1992 roku przyłączono Śląsk do Polski, huta otrzymała nazwę Śląska Fabryka Szkła w Orzeszu. Huta w tamtym okresie produkowała jedynie butelki. W 1932 roku w jej miejscu powstała Górnośląska Fabryka Porcelany w Orzeszu sp.

z. o.o.

Oraz Spółdzielnia Wytwórcza Szklarnia. W 1934 roku otworzono jej filię w Inowrocławiu, a w 1936 roku jej następny oddział w Rudzie-Opalinie. Po II wojnie światowej hutę znacjonalizowano, a na zachowanych urządzeniach produkowano butelki do celów spożywczych.