Loading...

Huta Kama – Vitrum

Hoszlift - wózki widłowe http://oczyszczalniesciekow.net.pl/pila.html Idealne tarasy z deski kompozytowej w najlepszych cenach

Huta Vitrum istnieje od roku 1948. Założona została przez hutników szkła, którzy przybyli z terenów obecnej Ukrainy. Początkowo zakład hutniczy działa zasadach spółdzielni.

Dopiero w 1950 roku, na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Opolu, spółdzielnia otrzymała osobowość prawną. Podstawą do założenia huty były stare zabudowania tartaczne, budynek wykonany z drewna, murowany komin z cegły oraz niewielki budynek administracyjny. Huta rozpoczęła swoją działalność od produkcji szklanych butelek różnej pojemności.

Butelki produkowano metodą wydmuchiwania ręcznego. W latach sześćdziesiątych rozpoczął się proces mechanizacji zakładu oraz przygotowanie do rozbudowy hali produkcyjnej. W latach siedemdziesiątych do starego kompleksu dobudowano nową halę produkcyjną.

Wówczas huta rozpoczęła działalność pod nazwą Vitrum. Zajmowała się produkcją butelek na pestycydy, butelek na wino oraz na produkty spożywcze. W 1993 roku zmienił się właściciel huty oraz jej nazwa na Kama – Vitrum.