Loading...

Formy leczenia uzdrowiskowego

www.burnarj.pl gen brca1 https://www.samed-poznan.pl

Leczenie chorób może odbywać się na różne sposoby. Niekiedy konieczne jest zażywanie leków. Czasem jednak dużą poprawę zdrowia można osiągnąć dzięki leczeniu uzdrowiskowemu. Obecnie dostępnych jest kilka form takiej formy leczenia.

Do najbardziej powszechnych zaliczają się pobyty w sanatorium, jednak dużą popularnością cieszą się także szpitale i przychodnie uzdrowiskowe. W szpitalu uzdrowiskowym można leczyć się bezpłatnie w ramach zwolnienia lekarskiego. Pobyt w takim miejscu trwa zazwyczaj trzy tygodnie. W przypadku dzieci pobyt jest wydłużony nawet o kilka dodatkowych dni.

Jeżeli całodobowy pobyt w szpitalu nie jest konieczny, wówczas można zdecydować się na przychodnie uzdrowiskowe. W takich przypadkach pacjent udaje się do odpowiedniego ośrodka w celu wykonania zabiegów. Nocleg i wyżywienie odbywa sie w innym miejscu. Forma leczenia zawsze musi być dostosowana do rodzaju choroby.

Pod uwagę bierze się również ogólny stan zdrowia i formę psychofizyczną pacjenta.