Loading...

Dezynfekcja

regały magazynowe dostawa

Dezynfekcja, inaczej zwana też odkażaniem, jest jedną z podstawowych metod oczyszczania wody. Proces ten ma za zadanie zniszczyć wszelkie drobnoustroje, które zanieczyszczają wodę.

Dezynfekcja jest w stanie zniszczyć wszystkie wegetatywne formy mikroorganizmów, nie zawsze jednak może usunąć ich formy przetrwalnikowe.Końcowy efekt dezynfekcji zależy od kilku czynników.

Pierwszym z nich jest sam niszczony drobnoustrój. Znaczenie ma jego gatunek, liczba a także aktywność fizjologiczna.

Kolejny znaczący czynnik to środek użyty do dezynfekcji. Znaczenie mają jego właściwości chemiczne oraz fizyczne, czas w jakim działa a także jego stężenie.

Ostatni z czynników to środowisko. Znaczenie ma zatem pH, poziom kationów oraz temperatura.

W dezynfekcji stosowane są metody chemiczne, fizyczne oraz termiczno-chemiczne. Bardzo popularne w dezynfekcji jest promieniowanie.

W jego przypadku używa się promieni ultrafioletowych o długości 256 nanometrów. Takie promienie są w stanie zniszczyć niemal wszystkie drobnoustroje.