Loading...

Bilans handlowy kraju

plamy.poradnikedukacyjny.waw.pl

Próba wyjaśnienia czym jest bilans handlowy kraju nie jest łatwa. Uchwycenie istoty tego instrumentu jest jednak bardzo ważne.

Jest to bowiem różnica pomiędzy eksportem a importem danego państwa. W tym miejscu warto zdefiniować więc pojęcia eksportu i importu.

I tak, eksport jest to łączna sprzedaż podmiotom zagranicznym zarówno towarów, jak i usług, które zostały wytworzone w danym państwie. Jako, ze Polska od kilkunastu należy do wspólnoty Unii Europejskiej warto znać różnicę pomiędzy eksportem a sprzedażą wewnątrzwspólnotową.

Okazuje się bowiem, że sprzedaż towarów i usług wytworzonyh w danym państwie innym państwom, które należą również do Unii Europejskiej określana jest mianem sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, a nie eksportem. Pojęciem „eksport” należy więc określać sprzedaż, która jest dokonywana z podmiotami zagraniczymi pod warunkiem, że nie wstapiły one do Unii Europejskiej.

Gdy zaś nasze państwo kupuje towary i usługi od innych państw, wówczas można mówić o imporcie.